Informatie

 • Uw dossier is persoonlijk en niet voor derden toegankelijk
 • U heeft recht op inzage in uw dossier en op een afschrift van het dossier
 • U mag verlangen dat wijzigingen in het dossier worden uitgevoerd
 • U kunt verzoeken het dossier te vernietigen waarbij de WGBO bepaalt dat het verzoek binnen 3 maanden wordt ingewilligd

Informatie en Privacy

 • De therapeut houdt zich aan de richtlijnen voor geheimhouding
 • Er vindt verslaglegging plaats aan het einde van de behandelserie naar de verwijzer, huisarts of specialist met uw toestemming
 • Wij vragen u bij elke behandeling een eigen handdoek/badlaken mee te nemen
 • Bij de eerste behandeling neemt u een identiteitsdocument mee
 • Bij de eerste behandeling neemt u ook uw verzekeringspas mee

Klachtenregeling

 • Heeft u klachten, meldt dit dan eerst bij de therapeut
 • Als die de klacht niet naar tevredenheid oplost kunt u de folder “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” vragen voor verdere stappen

En verder

 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen
 • Komt u zonder verwijzing dan bestaat de eerste behandeling uit een screening en een intake.

De ziektekostenverzekeraar rekent dat als twee behandelingen

 • Een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgezegd

Vergoedingen

•  Ik heb contracten met vrijwel alle ziekenfondsen. Dit jaar 2024 heb ik  geen contract met zilverkruis achmea(friesland,etc)en Zorg en Zekerheid . Heeft mijn praktijk geen contract met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf de factuur en dient u ter plekke te betalen, via pin.

Voor vragen e.d. kunt u ons mail: info@manueeltherapie-elferink.nl