Behandelmethode

Integrated Techniques

(Osteopathie methode)

Integrated Techniques  is een osteopathie methode ontwikkeld door Frank de Bakker. Frank de Bakker is een van de eerste geregistreerde osteopaten in Nederland.

Het osteopathisch handelen is erop gericht de verstoorde beweeglijkheid van het lichaam weer te herstellen. Het doel is het zelf genezend vermogen van het lichaam te optimaliseren.

Deze methode werkt voornamelijk met de wetenschap uit de embryologie. Het meest fascinerende eraan is dat een correctie van fixaties, beperkingen van het bindweefsel van organen, direct een verbetering geeft van een corresponderend gewricht. Elk orgaan heeft beweging technisch een connectie met een specifiek gewricht in het lichaam. bijvoorbeeld: Het naar buiten draaien van de onderarmen met gebogen ellenbogen geeft een indicatie over locatie van de blaas. Het buigen en strekken van de ellenbogen geven een indicatie over de nieren, etc.

Belangrijk om te weten is dat men enkel een uitspraak kan doen over de beweeglijkheid of positie van een orgaan en niet over het functioneren van een orgaan.

Behandeling bestaat in eerste instantie uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek, waarin over meerdere gewrichten een indicatie gemaakt kan worden op welk orgaan niveau het probleem ligt.

Van hieruit wordt een behandel strategie bepaald om de gestoorde functies te herstellen en om het herstellend vermogen weer aan te kunnen spreken